راهنمای نویسندگان

نویسندگان ارجمند جهت ارسال مقاله به موارد ذیل توجه فرمایید

1. مقاله دست‌آورد علمی نگارنده بوده و برای چاپ در نشریات دیگر ارسال نشده باشد.

2. پذیرش مقاله برای چاپ به عهده هیئت تحریریه دوفصلنامه است که بعد از داوری و تأیید همکاران علمی نشریه، صلاحیت چاپ آن، اعلام خواهد شد. بدیهی است که فصلنامه هیچ‌گونه تعهدی در قبال پذیرش و یا رد مقاله بر عهده نخواهد داشت.

3. کلیه مسئولیت‌های ناشی از صحت علمی و یا دیدگاه‌های نظری و ارجاعات مندرج در مقاله بر عهده نویسنده و یا نویسندگان آن خواهد بود.

4. دفتر نشریه در تلخیص و ویرایش مقالات آزاد است.

5. نقل مطالب نشریه با ذکر مأخذ بلامانع است.

6. مقالات ارسالی حداقل در 15 صفحه و حداکثر 25 صفحه (300 کلمه‌ای) و با قلمBbadr شماره 14در محیط word حروف‌چینی شده باشد.

7. چکیده لاتین مقالات حتما ارسال شود.

9. کلیه مقالات فقط از طریق سامانه ارسال شود.

10. مشخصات نویسندگان مقالات به طور کامل (به صورت زیر) در مقاله درج شود:

نام و نام خانوادگی, سطح و رشته تحصیلی , رتبه علمی (استاد/ دانشیار/ استادیار/ مربی), وابستگی سازمانی, موبایل، ایمیل شخصی. 

11. مشخصات کلیه نویسندگان به طور کامل در بخش نویسندگان در پورتال درج شود.

12. قایل مقالات (هم فایل word و هم فایل pdf و هم فایل ضمائم) بدون نام نویسنده یا نویسندگان باشد.

12.  نویسنده مسئول مقاله مشخص شود.

13. استناد‌دهی درون متنی و تنظیم فهرست منابع به شیوه APA باشد.

14 مقالات با موضوعات جدید و مبتلابه در اولویت بررسی و داوری قرار دارند.

15. مقالاتی به داوری ارسال خواهد شد که در بررسی اولیه امتیاز لازم جهت ارسال به داوری را کسب نماییند.

16.موارد مورد توجه در بررسی اولیه: هماهنگ بودن موضوع مقاله با رویکرد و هدف نشریه، روش پژوهش، کیفیت نظری مقاله، نو و بدیع بودن موضوع.

رفرنس دهی به شیوه APA

الف) ارجاع به متون در داخل متن با یک نویسنده و یک کتاب

1.     اگر نام نویسنده داخل متن ذکر شود: فقط (سال انتشار) در انتهای متن بیان می‌شود؛

2.     اگر نام نویسنده و سال انتشار داخل متن ذکر شود در انتهای متن (پاراگراف یا خط) ارجاع آورده نمی‌شود.

3.     اگر نام نویسنده و سال انتشار در متن ذکر نشود، ارجاع،‌ داخل پرانتز انتهای متن (انتهای پاراگراف یا خط) بیان می‌شود: (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار)

تبصره: اگر کتاب دارای چند جلد باشد: (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شماره جلد/شماره صفحه)

تبصره: اگر ذکر شماره صفحه ضروری باشد شماره صفحه بعد از سال انتشار بیان می‌شود: (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شماره صفحه)

تبصره: اگر کتاب دارای چند نویسنده باشد: (نام خانوادگی نویسنده اول.، نام خانوادگی نویسنده دوم.، نام خانوادگی نویسنده سوم، سال انتشار).

تبصره: اگر کتاب بیش از سه نویسنده دارد: (نام خانوادگی نویسنده اول.، و دیگران، سال انتشار)

ب) ارجاع به متون با نویسنده نامشخص

1. چند کلمه از عنوان کتاب یا مقاله یا... داخل پرانتز همراه با سال انتشار نوشته می‌شود: ( «چند کلمه از عنوان کتاب یا مقاله یا...»، سال انتشار).

تبصره: اگر کتاب دارای چند جلد باشد: («چند کلمه از عنوان کتاب یا مقاله یا...»، سال انتشار، شماره جلد/شماره صفحه)

تبصره: اگر ذکر شماره صفحه ضروری باشد شماره صفحه بعد از سال انتشار بیان می‌شود: («چند کلمه از عنوان کتاب یا مقاله یا...»، سال انتشار، شماره صفحه)

ج) ارجاع به منابع‌ اینترنتی

نام خانوادگی نویسنده، سال درج متن در سایت یا تاریخ مشاهده متن از سایت

د) ارجاع به پایان‌نامه و رساله

(نام خانوادگی نویسنده، سال نگارش یا انتشار)

 تنظیم فهرست منابع

الف) کتاب:

  • نام خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار). نام کتاب. نام مصحح یا مترجم. محل انتشار: ‌انتشاراتی.

اگر نویسنده کتاب شرکتی باشد نوبت چاپ بعد از عنوان کتاب در پرانتز ذکر می‌شود.

  • نام نویسنده (شرکتی) (سال انتشار). نام کتاب. نوبت چاپ. نام مصحح یا مترجم. محل انتشار: ‌انتشاراتی.

ب) مقاله:

  • نام خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان مجله، شماره نشریه(دوره انتشار)، شماره ابتدای مقاله- شماره انتهای مقاله.

مقاله درج شده در مجموعه مقالات:

  • نام خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان مجموعه مقالات، شماره ابتدای مقاله- شماره انتهای مقاله.

ج) پایان‌نامه یا رساله:

نام خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار). عنوان رساله. رشته و رتبه. دانشگاه.

د) کتبی که نویسنده مشخص ندارد مثل فرهنگ لغت

عنوان کتاب (نوبت چاپ) (سال انتشار). محل انتشار:‌ انتشاراتی.

و) منابع‌ اینترنتی:

عنوان نویسنده، عنوان مقاله، سال درج مقاله در سایت، آدرس سایت، تاریخ مشاهده سایت.