بررسی اصول اعتقادی و شیوه های اجرایی تبلیغی - جماعه التبلیغ

نویسندگان

1 دانش پژوه کارشناسی ارشد کلام اسلامی، پاکستان، مجتع آموزش عالی بنت الهدی

2 مربی گروه کلام اسلامی، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

چکیده

جماعة التبلیغ یکی از بزرگ‌ترین و پرنفوذترین جماعات اسلامی سلفیاست که در نقاط مختلف جهان دارای پایگاه تبلیغی بوده و توانسته است افراد بی­شماری را جذب کند. این گروه دارای مانیفست خاصی برای مبلیغن خود می­باشد که علاوه بر طرح اصول تبلیغ ، منع ورود به مباحث سیاسی را نیز مطرح می­کنند. اما علی رغم اعلام این سیاست، اعضایی از جوانان آن، جذب جنبش‌های سلفی جهادی و اخوان‌المسلمین و حتی وهابیت شده­اند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و اسناد مکتوب این فرقه، ضمن بررسی اصول اعتقادی و شیوه­های تبیلغی این گروه به علل جذب اعضای آن به جنبش­های جهادی نیز پرداخته شده است. در نهایت این پژوهش به این نتیجه دست یافته که جماعت تبلیغ دارای اصول اعتقادی تبلیغی فردی و اجتماعی و روش های تبلیغی خاص می باشد. اصول تبلیغی فردی آنان عبارت از کلمه طیبه ، نماز ، علم و ذکر ، اکرام مسلمین ، و تفریق وقت؛ و در بخش روش های تبلیغی از ابزازهای تبلیغی و رسانه‏ای و از اقسام شیوه های تبلیغی بصورت عمومی، فردی، خصوصی و اجتماعی بهره برده‏اند.

کلیدواژه‌ها