درباره نشریه

نشریه تخصصی کلام حکمت در تاریخ 1397/8/14 به شماره ثبت 83293 مجوز از وزارت ارشاد اسلامی دریافت کرد.