حشر با محبوب از دیدگاه آیت الله جوادی آملی.

نویسنده

دانش پژوه کارشناسی ارشد کلام اسلامی، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

چکیده

مسئله ی حشر به عنوان یکی از مراحل معاد مسأله­ی مهمی است. چرا که مانند بحث معاد با زندگی ابدی انسان در سرای آخرت گره خورده است. از طرفی روایات بسیاری داریم که به این امر اشاره دارند که انسانها بعد از مرگ با محبوب­های خود محشور می‏شوند و اینجاست که محبوب­های زندگی مادی دارای اهمیت می‏شوند تا حدی که زندگی ابدی او را نیز تحت تأثیر قرار می­دهند. بعد از پذیرش این احادیث به عنوان اخباری از جانب معصومین لازم می­آید که ابتدا این مسأله از طریق قرآن و عقل اثبات شود و سپس به چرایی آن پرداخته شود. این نوشته با روشی تحلیلی و کتابخانه­ایی و با کنار هم قرار دادن آیات قرآن کریم درباره حشر و محبوب و تحلیل آنها نگاشته شده. ابتدا انواع محبوب ها را معرفی ومحبوب حقیقی را مشخص نموده و نتیجه گرفته است که هر کسی با محبوب خویش محشور می­شود چرا که محبوب هر فرد، معبود او قرار می‏گیرد. بعد از این نتیجه­گیری اشاره به بحث تولی و تبری و اطاعت و ولایت شده است که معلول مستقیم عبادت و محبت اند.   

کلیدواژه‌ها